Новини компанії

У ERV Україна змінено порядок денний Загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що перелік питань, що виносяться на голосування, на підставі пропозиції акціонера, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства № 1702 від 03.04.2017 р, змінено шляхом зміни черговості розгляду питань і включення нових питань. Проект оновленого порядку денного, а також інформація про проекти рішень по кожному з питань, включених до проекту порядку денного, доступні за посиланням:

Повідомлення про зміну порядку денного Загальних зборів акціонерів

© 2013-2021 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
Розробка сайту:  Webberry