Новини компанії

Загальними зборами акціонерів ERV затверджено річний звіт компанії та внесено зміни до Статуту.

16 квітня в офісі Приватного акціонерного товариства «Європейське туристичне страхування» (ERV Україна) пройшли щорічні загальні збори акціонерів. Представники компанії «Еуропейше Райзеферзіхерунг АГ» Мюнхен затвердили річний звіт компанії про результати роботи в 2014 році, а також звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізора. За результатами роботи в 2014 році компанія отримала збиток, який склав 497 тис. грн..

Акціонерами було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради. До складу Наглядової ради компанії на 2015 рік увійшли:

Володимир Крайчек (ERV Чехія),

Ульріке Тіммер (ERV Німеччина),

Лібор Дворак (ERV Чехія).

Зовнішнім аудитором строком на один рік обрано компанію KPMG.

Також зборами акціонерів було затверджено нову редакцію Статуту, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління компанії. До Правління компанії введено посаду Члена Правління - Фінансового Директора.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту, Наглядова рада ERV переобрала Правління компанії в наступному складі:

Голова Правління - Бойчин Мирослав Михайлович,

Член Правління - Комерційний Директор - Ніколаєв Андрій Михайлович,

Член Правління - Фінансовий Директор - Калита В'ячеслав Іванович.

© 2013-2021 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
Розробка сайту:  Webberry