Комплексне страхування ділових подорожей

Комплексне страхування ділових подорожей

Комплексне страхування ділових подорожей розроблено спеціально для Компаній, співробітники яких здійснюють багаторазові ділові поїздки протягом року, забезпечує їх комплексний особистий та майновий захист під час поїздок за кордон і по Україні, з урахуванням специфіки ділових подорожей.

Необхідний набір страхових послуг Ви обираєте за допомогою модульної системи. Таким чином, Ваша Компанія оплачує тільки те, що дійсно необхідно співробітникам.

Модулі страхових послуг:

 • Модуль А Медичні послуги
 • Модуль В Страхування від нещасних випадків
 • Модуль С Страхування відміни або переривання подорожі
 • Модуль D Страхування цивільної відповідальності
 • Модуль Е Страхування багажу
 • Модуль F Страхування витрат, пов'язаних із технічними неполадками з автомобілем

Договір страхування укладається з Компанією на загальну кількість днів відряджень її співробітників протягом року і дає можливість мінімізувати витрати на страхування, включивши їх до валових витрат.

Після укладення договору ERV надає Компанії пластикові картки екстреного виклику - Emergency Card.

Компанія видає Emergency Card співробітнику, який вирушає у ділову подорож.

При настанні страхової події (наприклад, захворювання, втрата багажу, запізнення в подорож і т.п.) під час ділової поїздки, співробітник може цілодобово з будь-якої країни світу зв'язатись з досвідченою командою фахівців сервісного центру ERV за номером екстреного виклику.

Після звернення необхідна допомога буде організована сервісним центром і оплачена ERV.

Завдяки налагодженій співпраці з міжнародними туристичними, транспортними та медичними організаціями ERV гарантує негайну допомогу в екстреній ситуації.

Cтрахование деловых поездок

Комплексное страхование деловых поездок

Комплексное страхование деловых поездок разработано специально для Компаний, сотрудники которых совершают многократные деловые поездки в течение года, обеспечивает их комплексную личную и имущественную защиту во время поездок за границу и по Украине, с учетом специфики деловых поездок.

Необходимый набор страховых услуг Вы выбираете с помощью модульной системы. Таким образом, Ваша Компания оплачивает только то, что действительно необходимо сотрудникам.

Модули страховых услуг:

 • Модуль А Медицинские услуги
 • Модуль В Страхование от несчастных случаев
 • Модуль С Страхование отмены или прерывания поездки
 • Модуль D Страхование гражданской ответственности
 • Модуль Е Страхование багажа
 • Модуль F Страхование расходов, связанных с техническими неполадками с автомобилем

Договор страхования заключается с Компанией на общее количество дней командировок ее сотрудников в течение года и дает возможность минимизировать расходы на страхование, включив их в валовые расходы.

После заключения договора ERV предоставляет Компании пластиковые карточки экстренного вызова - Emergency Card.

Компания выдает Emergency Card сотруднику, который отправляется в деловую поездку.

При наступлении страхового события (например, заболевания, потери багажа, опоздания в путешествие и т.п.) во время деловой поездки, сотрудник может круглосуточно и из любой страны мира связаться с опытной командой специалистов сервисного центра ERV по номеру экстренного вызова .

После обращения необходима помощь будет организована сервисным центром и оплачена ERV.

Благодаря налаженному сотрудничеству с международными туристическими, транспортными и медицинскими организациями ERV гарантирует немедленную помощь в экстренной ситуации.

© 2013-2019 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
Разработка сайта: Webberry